Friss tételek

Az erkölcs és a jog fogalmának összehasonlítása

A jog és az erkölcs abban hasonló, hogy mindkettő normarendszer, amely a társadalomban együtt élő emberek számára megmondja, mit tehetnek meg és mit nem. Lényeges különbség azonban, hogy az erkölcsi vétségért nincsenek írásban rögzített büntetési tételek, mint a jogban.
Az erkölcs fogalma:
Az erkölcs azon normák, szabályok, parancsok, értékítéletek összegzése, melyek magatartásunkat, cselekedeteinket a társadalmi jó érdekében gyakorlatilag szabályozzák. Az erkölcsöt idegen szóval etikának, morálnak is nevezik.
Erkölcsi kárt azok az emberek okoznak mások, akik lelkileg nem igényesek, akiket nem zavar a lelkifurdalás. Az ilyen embereket a köznyelv erkölcstelennek vagy cinikusnak nevezi. Az emberi cselekedetek mindig lelki tulajdonságból fakadó, a közös normák szempontjából erkölcsileg is megítélhető tettek. Könnyen kijelenthetjük, hogy minden erkölcstelen, ami erőszakot alkalmaz másokon.
Az erkölcs szinte egyidős az emberi társadalommal. Már az őskori ember is normarendszert követett rítusaival. Az erkölcsi jó: mások tisztelete, az emberszeretet, a segítőkészség minden társadalomban nélkülözhetetlen, hiszen másképpen zűrzavar keletkezne, az emberek elpusztítanák egymást. A történelem azonban gazdag példasort szolgáltat az alapvető erkölcsi értékek megszegésére a háborúk alkalmával. Ahol az erőszak az úr, ott még az emberi lét védelmének legfőbb erkölcsi parancsát is megszegik.
A jog fogalma:
A jog legáltalánosabb megközelítésben emberek közötti viszony, társadalmi viszony. A jog norma, magatartásszabály, az emberi magatartásokat, vagy magatartásokat befolyásoló körülményeket szabályozza. A jogot a többi magatartásszabálytól az különbözteti meg, hogy a jog esetében az államszervezeti rendszerén keresztül rendelkezésre bocsátja a kényszereszközöket annak érdekében, hogy a társadalom tagjai a jogi normáknak megfelelő magatartást tanúsíthassanak. A jog tehát állami kényszereszközökkel kikényszeríthető általános magatartásszabály.
Az erkölcs és a jog között az a döntő különbség, hogy az erkölcsi normák ajánlottak, megszegésük legfeljebb a társadalom megvetését vonja maga után, de a jogszabályok megszegése azt is jelenti, hogy a tipikus helyzetekre előre megírt és a társadalom által megalkotott szabályrendszert szegtünk meg. A jogszabályokat követni kötelező, az egyénnek nincs mérlegelési lehetősége. Ha nem követi, tette büntetést von maga után.

Share this:

Megjegyzés küldése

 
Copyright © 2007- Érettségi vizsga tételek gyűjteménye. Designed by OddThemes | Distributed By Gooyaabi Templates