la George Orwell: 1984(1903 – 1950) [irodalom] - Érettségi vizsga tételek gyűjteménye
Friss tételek

2007. okt. 17.

George Orwell: 1984(1903 – 1950) [irodalom]

George Orwell: 1984(1903 – 1950)

Orwell életrajza, főbb művei

- Indiában születik, eredeti neve Eric Blair

- az angliai Etonban tanul, majd az Indiai Birodalmi Rendőrség tagja

- visszatér Angliába, első írásaiban az angol gyarmatosítók módszereit bírálja

- részt vesz a spanyol polgárháborúban

- Hódolat Katalóniának című művében emlékezik meg róla

- az igazi sikert Állatfarm című kisregénye hozza meg számára

- 1914-ben 18 könyvkiadó utasítja vissza ideológiai okok miatt

- 1944-ben jelenik meg, alcím: Tündérmese

- totális diktatúra létrejöttének bemutatása állatszereplők segítségével

- a sztálinizmus szatírája Lenin halálától a szovjet-német megnemtámadási egyezményig

- „Minden állat egyenlő, de egyes állatok egyenlőbbek a többinél”

- az 1984-ben az Állatfarm témáját jóval sötétebben ábrázolja

- a háborúban szerzett gümőkor szövődményébe hal bele

Az 1984 cselekménye

Általános megjegyzések

- szatirikus utópia

- egy, az író által elképzelt jövőt mutat be

- ez a jövőkép nem mentes az irreális túlzásoktól

- a már fennálló sztálini Szovjetunió fejlődésének egy lehetősége

- a szocializmus eszméinek végigvitele

- a történet három fő szakaszra tagolódik

- 1. Orwell bevezeti az olvasót az 1984-es Anglia világába

- megjelennek a főszereplő, Winston Smith első lázadó gondolatai

- 2. Winston és Julia szerelme, idilli képek

- 3. visszatér az első rész rideg valósága; Winston és Julia bűnhődése

- a cselekmény 1984-ben játszódik, az évszám azonban nem jelentős

- az elbeszélő stílus állandósult rendszert sugall

- 1948-ban született a regény; Orwell a bizarr jövőkép közelségét hangsúlyozza

- helyszín London, az Egyes Leszállópálya fővárosa

- Winston lakhelye (Győzelem-tömb) és munkahelye (Minigaz = Igazságügy-minisztérium)

- a harmadik egység nagyrészt a Szeretet-minisztériumban játszódik

- mindentudó elbeszélő: kívülről szemléli az eseményeket, objektíven ábrázol

- Orwell elemzést is ad a mű nagy részéről

Első rész

- rövid bevezető a Győzelem-tömb lepusztult, elembertelenedett betondzsungelének rajzát adja

- Winston Smith, a Külső Párt tagja, kételkedni kezd a Párt által diktált elvekben

- a tilalom ellenére vesz egy jegyzetkönyvet, és naplót kezd írni

- gondolataiban megjelenik O’Brien, akiben ismeretlenül is leendő szövetségest lát

- egyre többet tudunk meg Winston és a rendszer múltjáról

- munkahelyén, a Minigazban felfigyel Syme-ra, az Újbeszél Szótár fejlesztőjére

- biztos benne, hogy Syme – noha párthű – el lesz gázosítva túlzott intelligenciája miatt

- Winstonban egyre inkább tudatosul a Párt agymosási módszereinek tisztességtelensége

- felidéz három, a vezetés által fizikailag és nyomaiban is eltűntetett forradalmi vezért

- legfőbb módszer: elgázosítás (kivégzés) + a sajtó meghamisítása visszamenőleg is

- a prolinegyedben tett látogatása során tovább tágul Winston tudata

- vásárol egy üvegbe zárt korallt, a boltból kilépve figyelmes lesz egy lányra

Második rész

- Juliában igazi szövetségesre és szeretőre talál

- kapcsolatuk már önmagában lázadás a Párt ellen

- hivatalosan a szex csak újabb pártkatonák nemzésére szolgálhat

- O’Brien bizalmába avatja Winstont

- a nemrég elgázosított „nemszemélyre”, Syme-ra utal, ezzel kis gondolatbűnt követ el

- O’Brien a Belső Párt tagja, a pártellenes Testvériség mozgalom egyik vezetője

- Julia és Winston belépnek a Testvériségbe

- megkapják Emmanuel Goldstein könyvét a Testvériség alapeszméiről

- a könyv elolvasása után titkos rejtekhelyükön elfogja őket a Gondolatrendőrség

Harmadik rész

- Winstont a Szeretet-minisztériumba szállítják, ahol O’Brien veszi kezelésbe

- cél: megtanítani neki a duplagondol technikáját

- háromlépcsős módszer

- tanulás

- „Szabadság az, ha az ember mondhatja, hogy kettő meg kettő néggyel egyenlő”

- Winston az elektrosokk segítségével valóban elhiszi, hogy 2+2=5

- megértés

- a Párt és a rendszer működésének megértése

- O’Brien jövőképe: „képzelj el egy csizmát, ami az emberi arcra tapos – és ott marad”

- elfogadás

- Wilsonból a kínzások és az éheztetés hatására emberi roncs lett

- O’Brien szerint ő a humanista eszmék utolsó képviselője

- megtörésének utolsó eszköze a 101-es szoba – a legrosszabb dolog az életben

- a teljes „kondicionálás” hatására Winstonból ortodox pártkatona válik

- emlékszik ugyan korábbi felfedezéseire, de nem tulajdonít jelentőséget nekik

- a szokásos gyakorlat szerint kis időt szabadlábon tölt, majd „mindent bevall”

- a Szeretet-minisztériumban „a régóta remélt golyó az agyába hatol”

- „Diadalt aratott önmaga fölött. Szerette Nagy Testvért.”

Szereplők

Winston Smith

- Orwell nem törekszik teljes társadalomrajzot adni

- Winston az egyetlen jellemzésre érdemes alak Óceániában

- a második világháború előtt született

- anyja és testvére halála árán sikerült túlélnie a nélkülözést

- lázadó személyiség, mert emberi gondolatai támadnak

- részben átlátja a rendszert: tudja, hogy a naplóírással halálra ítélte magát

- naiv: elfogadja O’Brien közeledését

Julia

- neve Shakespeare-t, a romantikus, önfeláldozó szerelmet idézi

- az I/3. fejezetben Winston a „Shakespeare” szóval az ajkán ébred

- a Minigaznál dolgozik, pornográf anyagokat gyárt a proliknak

- kevésbé kifinomult személyiség Winstonnál

- nincs ellenére a lázadás, de nem fontos számára

O’Brien

- csak Winston szemszögéből ismerjük meg

- példakép Winston számára, noha neki köszönheti a halálát

- a Belső Párt egyik vezetője, a regény legtöbbet tudó, de legkevesebbet eláruló alakja

- a végén sem egyértelmű, hogy melyik oldalon áll

- Winstonnal apa-fiú jellegű kapcsolatban áll

- tanítja, neveli, védi, de meg is bünteti

Nagy Testvér

- nem valós személy, a Párt szimbóluma

- mindenhol jelen van, a poszterekről mindig az ember szemébe néz

- Orwell több diktátort is alapul vett Nagy testvér megalkotásakor

- Sztálin, Hitler, Franco

- Winston számára ösztönzést jelent; valamit, amit le kell győzni – ha reménytelen is

Óceánia

Társadalom

Belső Párt

- nagy hatalmú, magas bérekért dolgozó államhivatalnokok

- különleges jogkörök, pl. kikapcsolhatják a teleképeket

- gyakorlatilag szabad kezet kapnak bármiben

- legfontosabb intézmény a Gondolatrendőrség, célja a gondolatbűn megelőzése

- Külső Párt

- a leginkább korlátozott réteg: minden percüket meghatározza a Belső Párt

- a legkisebb gondolatbűnt is munkatáborral büntetik

- uniformizált életmód: lakótelepek, kötelező programok, pl. reggeli torna

- általában minisztériumokban dolgoznak

- prolik

- pártonkívüli népek, a Párt számára csak munkaerőt képviselnek

- primitív szinten élnek és kommunikálnak, a hivatalos ideológiát nem értik

- csak az ő számukra adott a szabadság – élni azonban nem tudnak vele

- gettósított körülmények között laknak, rakétabombákkal tartják őket féken

A hatalom alapelvei

- „a háború: béke; a szabadság: szolgaság; a tudatlanság: erő"

- a háború a munkafelhasználás legfontosabb eszköze

- az életszínvonal emelése nem lenne célszerű, ekkor ugyanis csökkenne a Párt befolyása

- a háború az osztálytársadalom gazdasági alapja

- a folyamatos háború a háború hiányának látszatát kelti: „A háború: béke”

- a Nagy Testvérbe vetett hit érzelmi szükségletként jelentkezik a társadalomban

- a társadalom megosztottsága (felső, középső, alsó) a Párt érdekeit szolgálja

- a kollektivizmus nem vezet szocializmushoz: felső és alsó osztályok nem közelednek

- a vagyon nem öröklődik, hanem az uralkodó osztálynál marad

- a prolik szabadon gondolkodhatnak, mert biztosan nem gondolkodnak

- párttagok számára kifejlesztették a duplagondol technikáját

Jellegzetességek

- telekép: televízió + kamera

- a folyamatos megfigyelés, ellenőrzés és ideológiai nevelés legfőbb eszköze

- a külső párttagok lakásaiban és lakókörzetükben vannak

- gondolatrendőrség a gondolatbűnök ellen

- gondolatbűn: bármilyen pártellenes gondolat, még akkor is, ha nem jut kifejezésre

- újbeszél – Óceánia majdani hivatalos nyelve

- lehetetlenné tenné a gondolatbűn elkövetését

- a pártellenes gondolatokat csak primitív szinten lehetne kinyilvánítani, megindokolni nem

- minisztériumok

- eufemisztikus nevek, pl. a Szeretet-minisztériumban kínozzák az árulókat

- Két Perc Gyűlölet: jellegzetes kötelező pártprogram

- az aktuális ellenség ellen hangolja a párttagokat

- Testvériség

- pártellenes szervezet; lehet, hogy csak propagandacélokat szolgál, és nem is létezik

- sejtekből áll össze, az egyes sejtek nem tudnak egymásról

- vezetője a közellenségnek tekintett teoretikus, Emanuel Goldstein


Írta :Somogyi Tamás

Share this:

 
Copyright © 2007- Érettségi vizsga tételek gyűjteménye. Designed by OddThemes | Distributed By Gooyaabi Templates