la A populációk szerkezete [biológia] - Érettségi vizsga tételek gyűjteménye
Friss tételek

2007. nov. 21.

A populációk szerkezete [biológia]

A populációk szerkezete:

Az azonos fajhoz tartozó, a faj folytonosságát fenntartó szaporodásközösséget, populációnak nevezzük.

A populáció szerkezeti felépítése 4 részre osztható.

- Egyedszám: egy adott területen élő, egy fajhoz tartozó egyedek összeszámolásából kapjuk meg a populáció abszolút nagyságát. (Ez a szám nem alkalmas az össze- hasonlításra.)

- Sűrűség: Az élőhelyek méretei és környezeti tényezői is eltérőek lehetnek. Ezért célszerűbb az egyedszámot területi vagy térfogati egységre megadni. Ez már nem az abszolút nagyságot jelenti, hanem azt, hogy egységnyi területen ill. térfogatban hány egyedet találunk.

- Térbeli eloszlás: Az élőlények mindig a legoptimálisabb életfeltételekkel rendelkező területeken csoportosulnak.

- Koreloszlás: A természetes populációkban együtt élnek a különböző korosztályok képviselői.

A populációk változásai:

A populációk egyedszáma az idő múlásával folyamatosan változik. Ezt a születések és a halálozások száma is befolyásolja. Az élőlények szaporodását környezetük adottságai is behatárolják, és ezt reális szaporodóképességnek nevezzük.

A populációk növekedését az egyedszám meghatározott idő alatti változásával fejezhetjük ki. Az egyedszám változási sebessége a születések és a halálozások különbségével azonos. A fiatal koreloszlású populációban az egyedszám növekedés felgyorsul, de a populációk fenntartásához szükséges anyagok mennyisége korlátozott. Ezért idővel tehát csökkenti a populáció növekedésének ütemét, kimeríti az anyagi forrásait, miközben nő a halálozások aránya. A populáció egyedszáma többnyire egy stabil érték körül ingadozik. A populáció növekedését jelentősen befolyásoló tényező még a populáció életkora és termékenységi ideje és az egyedek vándorlása.

A csupa fiatal egyedekből álló populáció az ivarérett kor eléréséig nem szaporodóképes. A tisztán idős egyedeket tartalmazó populáció pedig esetenként a kihalás felé tart. A természetben csak kevés egyed éri el az életkor végső határát.

Az ivarérettséget elért egyedek termékenysége is fajok szerint változik. Vannak, amelyek halálukig termékenyek, (pl.: bükkfa) és vannak amelyek bizonyos életkor után csökkenő, illetve teljesen megszűnő termékenység (pl.: ember).

A vándorlások egy populáció egyedszámát elsősorban növelheti, de csökkentheti is azt. A növények is vándorolhatnak a szél és a víz útján.

A populációk kölcsönhatásai:

Egy adott területen különböző fajok populációi élhetnek együtt. Ezek kisebb-nagyobb mértékben befolyásolhatják egymás működését. Ez lehet közvetlen (ragadozó, zsákmányállat), És közvetett (bükkpopuláció amely az alsóbb szinten élő növények fény és hőmérsékleti viszonyait változtatja meg.). Megkülönböztetünk előnyös hatást (+), hátrányos hatást (-), és semleges hatást (0).

Share this:

Megjegyzés küldése

 
Copyright © 2007- Érettségi vizsga tételek gyűjteménye. Designed by OddThemes | Distributed By Gooyaabi Templates